100 000 personer är nu avstängda hos Spelpaus

Antalet spelare som stängt av sig hos Spelpaus har ökat stadigt under årens lopp. I skrivande stund finns nästan 100 000 avstängningar på spelpaus.se, närmare bestämt 99 714 stycken. Vi förklarar varför ökningen har skett, samt hur den ekonomiska situationen i Sverige kan ha skyndat på antalet avstängningar. Personer som stänger av sig hos spelpaus kan dock fortfarande spela på nätcasino utan spelpaus.

Ökningen av spelberoende i Sverige kan tillskrivas flera faktorer

Här presenterar vi en punktlista på anledningar som kan förklara varför så många väljer att exkludera sig från spel för pengar.

  • Digitalisering: Tillgängligheten till nätcasino och deras appar har ökat kontinuerligt, vilket gör det enklare för människor att spela när som helst och var som helst.
  • Marknadsföring: Spelföretag använder ofta aggressiv marknadsföring och reklam för att locka spelare, inklusive unga och sårbara individer. Detta är inte tillåtet enligt spellagen, men händer ändå ibland.
  • Finansiell stress: Många människor upplever ekonomisk stress, och spel kan ses som en snabb lösning på sina ekonomiska problem. Sveriges Radio rapporterade nyligen om att många som slutat nu riskerar återfall på grund av det ekonomiska läget.
  • Ökad social isolering: Speciellt under COVID-19-pandemin har många upplevt social isolering, och spel kunde då fungera som en form av social interaktion. Att allt fler lever ensamma i Sverige hjälper inte heller.
  • Brist på medvetenhet: Det råder fortfarande brist på medvetenhet om riskerna med spelberoende, vilket gör att många inte söker hjälp i tid.

 

Vad kan göras åt saken?

För att hantera ökningen av spelberoende i Sverige är det avgörande att öka allmänhetens medvetenhet om riskerna som är förknippade med spelberoende. Genom utbildning och informationskampanjer kan man sprida kunskap om varningssignaler, och hur man kan hjälpa personer som riskerar att drabbas.

Spelpolitiken som bedrivs i Sverige gör redan detta, men det verkar ändå inte fungera så bra i praktiken. Vi själva tror att den restriktiva spelbranschen i Sverige har blivit ett slags tveeggat svärd där många söker sig till alternativa casinon i andra länder, särskilt då det finns så få incitament att hämta på svensklicensierade casinon. Detta leder sedan till att personer kan fortsätta spela utomlands, trots att de stängt av sig hos Spelpaus.

Här nedan ser du hur regeringen arbetar mot spelberoende för tillfället, och som du kanske märker finns det många olika insatser. Det är svårt att veta exakta anledningar till varför antalet uteslutna spelare ökar, men det kan till exempel bero på att fler personer har fått upp ögonen för casinospel.

Reglering av spelindustrin

För att minska antalet spelberoende personer bör spelindustrin regleras. Hur strikt detta ska göras finns det skilda meningar om, men i korthet innebär det att införa åtgärder som begränsar reklam, särskilt riktad mot sårbara grupper, och att fastställa åldersgränser för spel. Nyligen infördes exempelvis det uppdaterade främjandeförbudet, samt tuffare krav mot marknadsföring.

Spelbegränsningar

System som möjliggör självexkludering och insättningsbegränsningar för spelare. Dessa åtgärder ger individer verktyg för att själva kontrollera och begränsa sitt spelande. Det vanligaste sättet är Spelpaus som hittas på spelpaus.se.

Stöd och behandling

För personer som redan är drabbade av spelberoende är tillgången till behandling och stöd avgörande. I Sverige är det obligatoriskt att nätcasinon erbjuder länken till Stödlinjen.

Ekonomisk rådgivning

Här ingår bland annat ekonomisk rådgivning och skuldsanering för de som drabbats av spelrelaterade skulder och ekonomiska svårigheter.

Forskningsinsatser

Forskning kring spelberoende pågår hela tiden på uppdrag av regeringen, specifikt för att öka förståelsen av problemet, och för att utveckla effektivare behandlingsmetoder.

Wille

Skribent

Wille

Wille har jobbat med att testa och skriva om online casinon sedan 2017. Wille har sedan den svenska spellagen började gälla 2019 testat otroligt många nätcasinon utan svensk licens och har blivit en expert på utländska casinon. På sin fritid så tränar  Wille brasiliansk jiu jitsu och tycker om att mecka med datorer. Läs mer om Wille.